Εγκαταστάσεις - Εξοπλισμός

Το κέντρο ανακύκλωσης αποτελείται από σύγχρονες εγκαταστάσεις καλυπτόμενες από 1000τ.μ. βιομηχανικό κτήριο και γραφεία και  6000τ.μ. αποθηκευτικό χώρο προκειμένου να καλύπτονται  οι ανάγκες όγκου παραγωγής στα ανακυκλώσιμα  υλικά καθώς και κάθε υπηρεσίας που προσφέρεται.

Τα μηχανήματα κοπής σιδήρου, το διαλυτήριο αυτοκινήτων καθώς και άλλα μηχανήματα επεξεργασίας υλικών αποτελούν τον μηχανολογικό εξοπλισμό μας για την επεξεργασία των πρώτων υλών. Μία ευρεία γκάμα φορτηγών (συρόμενο, επικαθήμενο, φορτηγό με αρπάγη) όπως και πλήθος κάδων για την διαχείριση και αποθήκευση των υλικών αυτών συντελούν στην υπεύθυνη και άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών, ιδιωτών, επαγγελματιών, δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίοι μπορούν να απευθυνθούν σ' εμάς για την ανακύκλωση των υλικών τους.