Εταιρική Ταυτότητα

 

Η ΣΙΔΗΡΟΣΚΡΑΠ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1994 από τον Χρήστο Φαλούτσο και την Κυριακή Σπάνιου και δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση υλικών όπως σίδηρος, οικιακές συσκευές, μέταλλα, συσσωρευτές μολύβδου οξέως κ.α. Αναλυτικά μπορείτε να τα βρείτε: στα Υλικά μας.

Σκοπός της εταιρείας μας, από την ίδρυσή της, είναι μέσω της ανάπτυξης και του συνεχούς εκσυγχρονισμού να προσφέρει υπηρεσίες ασφαλείς προς το περιβάλλον και να εξυπηρετεί απόλυτα την συγκέντρωση και την ανακύκλωση όλων αυτών των υλικών που πολλοί από εσάς θα θεωρούσαν άχρηστα.

Ξεκινώντας από μία πολύ μικρή επιχείρηση στα Άνω Λιόσια, αντιμετωπίσαμε από πολύ νωρίς τα ουσιώδη προβλήματα του όγκου των υλικών αυτών. Ψάχνοντας, παρακολουθώντας και ακολουθώντας όλες τις σύγχρονες μεθόδους ανακύκλωσης, φτάσαμε σήμερα να αναδείξουμε την ΣΙΔΗΡΟΣΚΡΑΠ Ε.Π.Ε. σε μια σύγχρονη επιχείρηση με πλήρως αυτόνομο μηχανολογικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, στοιχεία τα οποία συμβάλλουν σε μία κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση.

Η Σιδηροσκράπ είναι μία σύγχρονη επιχείρηση με πλήρως μηχανολογικό εξοπλισμό και έμπειρο προσωπικό 25 ατόμων. 

 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ISO 9001

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ISO 14001

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: OHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801