Συσσωρευτές Μολύβδου Οξέως

Η ανακύκλωση συσσωρευτών μολύβδου οξέος, κλάσης UN2794, πραγματοποιείται με ιδιόκτητα αυτοκίνητα, αδειοδοτημένα και ασφαλισμένα για την μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων. Η αποκομιδή πραγματοποιείται με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό ενώ κατόπιν αυτής εκδίδεται το έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων συσσωρευτών Pb- Οξεος (Ε.Α.Ε.Α.).  

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η αποθήκευση συσσωρευτών μολύβδου οξέος, δηλαδή οι μπαταρίες αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων (κλάσης UN2794), όπου χρησιμοποιούνται κάδοι συγκεκριμένου τύπου προκειμένου πάντοτε να ενεργούμε με γνώμονα την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα και κατ' επέκταση των ανθρώπων.