Μη Σιδηρούχα Μέταλλα

Η ανακύκλωση μη σιδηρούχων μετάλλων εμπεριέχει υλικά όπως παλαιό αλουμίνιο, κουτάκι, ανοξείδωτο, καλώδιο, χαλκό, ορείχαλκο, μολύβι, αντιμόνιο καθώς και διάφορα άλλα μέταλλα. Ανάλογα το υλικό και την ποιότητα, η ακριβής τιμή κοστολογείται επί της παραλαβής του. Οι τιμές αναπροσαρμόζονται ανά ημέρα βασιζόμενες σε χρηματιστηριακές μεταβολές.