Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015 17:18


Το παρόν σε μαρίνα της Πάτρας έδωσαν εταιρίες ανακύκλωσης προκειμένου να συζητηθεί το γεγονός ότι τα απορρίμματα δεν έχουν θέση στις θάλασσες, τις ακτές και περεταίρω στο ίδιο το έδαφος. Πλήθος στέρεων επικυνδύνων αποβλήτων βρέθηκαν στη θάλασσα και συλλέχθηκαν με τη βοήθεια δυτών. με πρωτοβουλία της εταιρίας ΑΜΕΚΩΝ Α.Ε..

Το παράδειγμα αυτό θα πρέπει να ακολουθούμε καθημερινά προκειμένου να διασφαλίσουμε καθαρό το περιβάλλον.