Παραλαβή Α.Η.Η.Ε.

 

Η συνεργασία μας με το Δήμο Περιστερίου δίνει την δυνατότητα σε κάθε πολίτη του δήμου αυτού, να ανακυκλώσει την παλιά του ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή χωρίς κόπο, άμεσα και νόμιμα. 

Μπορείτε να επικοινωνείτε με το Δήμο Περιστερίου για την ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σας και κατόπιν δημιουργίας ραντεβού, η εταιρία μας θα αναλάβει την αποκομιδή των υλικών αυτών, με κάθε νόμιμη διαδικασία.  

Η εταιρία μας προσδοκεί περαιτέρω συνεργασίες με τους υπόλοιπους δήμους του νομού Αττικής, προκειμένου να ανακυκλώνονται οι οικιακές συσκευές των πολιτών με απώτερο σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.