Υπηρεσίες Ανακύκλωσης σε Εταιρίες - Αποξηλώσεις Εργοστασίων

 

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την ανακύκλωση των υλικών σας όπως αποκόμματα σιδήρου, ψαλιδιές, δισκοπλατό, αποκόμματα παραθύρων αλουμινίου, παλιές μπαταρίες αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων και γενικότερα όλων των υλικών που αναφέρονται στην καρτέλα: Τα υλικά μας.

 Μετά την διαδικασία αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών από τον χώρο σας, η εταιρία μας είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση ανακύκλωσης για τα υλικά που παραλάβαμε από εσάς. Στην περίπτωση των συσσωρευτών μολύβδου οξέως, δηλαδή μπαταρίες αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών εκδίδεται έντυπο επικινδύνων αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου οξέος (Ε.Α.Ε.Α.)

Με μεγάλη εμπειρία και προσήλωση στον τομέα της ανακύκλωσης αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα και σεβασμό προς το περιβάλλον αλλά και τις ίδιες τις επιχειρήσεις, τη διάλυση ολόκληρων εργοστασίων ή μέρος αυτών. Η ασφάλεια του χώρου αποκομιδής, των ανθρώπων αλλά και του υδροφόρου ορίζοντα είναι μέρος των δεσμεύσεων που η γνώση και η εξειδίκευση μας επιτρέπουν να δίνουμε. 

Προκειμένου να διαχειριστούμε καλύτερα τις διαθέσιμες ποσότητες υλικών προς ανακύκλωση θα ήταν χρήσιμο να δείτε τα οχήματα μας, για την επιλογή  του ανάλογου οχήματος στην εκάστοτε φόρτωση καθώς και τον μηχανολογικό εξοπλισμό μας, από την καρτέλα: Εγκαταστάσεις-Εξοπλισμός.