Σιδηρούχα Μέταλλα-Α.Η.Η.Ε.

Η ανακύκλωση σιδήρου αποτελεί το βασικό και μεγαλύτερο όγκο παραγωγής της εταιρίας μας. Μέσα από πανελλαδικές συνεργασίες, με εταιρίες κολοσσούς, πραγματοποιείται η συλλογή σιδήρου. Οι ποιότητες σιδήρου ποικίλουν ανάλογα το μέγεθος (μήκος, πάχος), το είδος και γενικότερα την καθαρότητα της περιεκτικότητας του υλικού σε σίδηρο. Ιδιαίτερη προσοχή υφίσταται στο γεγονός κατά το οποίο το σκραπ σιδήρου δεν θα πρέπει να περιέχει επικίνδυνα ή εύφλεκτα υλικά τα οποία μπορούν να βλάψουν τον υδροφόρο ορίζοντα και κατ' επέκταση την υγεία των ανθρώπων. 

Όσον αφορά στην ανακύκλωση οικιακών συσκευών, υπό τη συνεργασία μας με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρονικού & Ηλεκτρικού Εξοπλισμού, Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., πραγματοποιείται η νόμιμη συλλογή όλων των οικιακών συσκευών όπως παλαιά πλυντήρια, θερμοσίφωνες, κουζίνες, ψυγεία, τηλεοράσεις, φούρνοι μικροκυμάτων, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και κάθε άλλη ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή.